Εκδηλώσεις

Υφάσματα:  με ή χωρίς ύφανση;
8 & 15 Φεβρουαρίου 2015, 8 & 15 Μαρτίου 2015
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΣ 22
Τα εφτάψυχα εργαλεία
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΟΣ 22