Δραστηριότητες

Στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων – Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και φιλοξενούνται μουσικές εκδηλώσεις, αφηγήσεις παραμυθιών κ.ά.

 

Δείτε τις Εκδηλώσεις εδώ