Η έκθεση

Η μόνιμη έκθεση

 

Τα μουσικά όργανα, τα οποία συνιστούν προϊόντα μιας μακραίωνης ιστορικής εξέλιξης από την αρχαιότητα έως τη σημερινή εποχή, δημιουργώντας πολυποίκιλες σχέσεις ανάμεσα στον υλικό και στον άυλο πολιτισμό, εκτίθενται με κριτήριο κυρίως το εθνολογικό και το μουσικολογικό τους ενδιαφέρον. Παράλληλα, η έκθεση είναι διαμορφωμένη με τρόπο ώστε να αντανακλώνται οι αισθητικές αναζητήσεις και να αναδεικνύεται η επινοητικότητα των μουσικών και των κατασκευαστών των λαϊκών οργάνων. Εκτείνεται σε τρία επίπεδα και περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες, όσες και οι κατηγορίες μουσικών οργάνων που διακρίνει η εθνομουσικολογία βάσει του υλικού που πάλλεται για να παραχθεί ο ήχος.

 

Ισόγειο

Μεμβρανόφωνα: τουμπελέκια, νταούλια, ντέφια, τουμπιά.

Αερόφωνα: κλαρίνα, φλογέρες, ζουρνάδες, γκάιντες, μαντούρες, σουραύλια, τσαμπούνες.

 

1ος όροφος

Χορδόφωνα: κιθάρες, ταμπουράδες, λαγούτα, μαντολίνα, ούτια, λύρες αχλαδόσχημες, λύρες φιαλόσχημες, σαντούρια, κανονάκια

 

Υπόγειο

Ιδιόφωνα και ηχητικά αντικείμενα: κουδούνια, κρόταλα, κόχυλες, κουτάλια, σφυρίχτρες, ζίλια, τρίγωνα, μασιές, σήμαντρα

 

Η παρουσίαση γίνεται κατά οργανολογικούς τύπους σε προθήκες. Σε κάθε προθήκη υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό που αναφέρεται σε έθιμα και τελετουργίες, όπου κυριαρχεί το τρίπτυχο λόγος - μουσική - χορός, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να συνδυάσει τα προβαλλόμενα μουσικά όργανα με τον ήχο τους, καθώς και με τους μουσικούς που τα αξιοποιούν.

 

 

Η κινητή έκθεση

 

Η κινητή έκθεση του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογής Φοίβου Ανωγειανάκη περιλαμβάνει διακόσια και πλέον αντικείμενα, που καλύπτουν όλες τις επιμέρους κατηγορίες μουσικών οργάνων και ηχητικών αντικειμένων. Παρουσιάζονται ο πλούτος και η ποικιλία στα σχήματα, στις κατασκευές και στις τεχνικές “παιξίματος” των λαϊκών μουσικών οργάνων, μέσα από τις τοπικές παραλλαγές τους στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και η συμμετοχή τους στα λαϊκά δρώμενα και στις τελετουργίες.

 

Η κινητή έκθεση συνοδεύεται από  δράσεις, όπως επισκέψεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ευρύτερης περιοχής, ειδικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς με οδηγίες και υλικό σε ψηφιακή μορφή, διαλέξεις με θέμα την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τα λαϊκά μουσικά όργανα, καθώς και κατάρτιση καταλόγου με τους σημαντικούς λαϊκούς οργανοπαίκτες της περιοχής σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

 

Από το 2000 έως σήμερα έχει φιλοξενηθεί σε περισσότερες από δεκαοκτώ πόλεις στην Ελλάδα.