Ιστορία

Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων ιδρύθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1991 και στεγάζεται στο αρχοντικό του λόγιου και πολιτικού Γεωργίου Λασσάνη, κτισμένο το 1842, στην πλατεία Αέρηδων στην Πλάκα. Ο κύριος κορμός των αντικειμένων των συλλογών του βασίζεται στη συλλογή του μουσικολόγου Φοίβου Ανωγειανάκη – καρπό σαραντάχρονης έρευνας και μελέτης – την οποία δώρισε στο ελληνικό Δημόσιο. Περιλαμβάνει μουσικά όργανα και ηχητικά αντικείμενα που καλύπτουν την περίοδο από τον 18ο έως και τον 20ό αιώνα. Επιπλέον διαθέτει ειδική εθνομουσικολογική βιβλιοθήκη και οπτικοακουστικό αρχείο.

 

Από το 2014 αποτελεί Τμήμα του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη. Στόχος του είναι η καταγραφή, η μελέτη και η διάδοση της ελληνικής μουσικής παράδοσης, μέσα από ερευνητικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις, καθώς και ο εμπλουτισμός των συλλογών του.