Γραφείο Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Νεώτερου Ελληνικού Πολιτισμού & Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Το Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των συλλογών του Μουσείου.