Επικοινωνία

Τμήμα Συλλογών Ερευνας και Τεκμηρίωσης

τηλ.210 3245957

tt.melt@culture.gr

 

Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

τηλ 210 3223368

ώρες 12:45 - 16:00

tep.melt@culture.gr

 

Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Πρωτόκολλο

τηλ. 210 3245957

mnep@culture.gr

 

Τμήμα Συντήρησης

τηλ. 210 3223132

ts.melt@culture.gr