Τμήμα Συντήρησης

Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων, την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών και την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης.